HYDROSPRING® Nedir ?

Hidrolik sistemlerde kullanılagelen atmosferik tip rezervuarlar yerine geliştirilen değişken hacimli hidrolik rezervuar (VVR) teknolojisidir. 

HYDROSPRING®, hidrolik sistemin ihtiyacı olan asgari yağ miktarını depolar.
Sistemin çalışması esnasında sistem içerisinde dönen yağ miktarı silindirler, sıcaklık ve pompa deplasman plaka pozisyonu gibi etkilerle değişir.
HYDROSPRING®, bu iş için özel olarak üretilmiş yapısıyla bu değişen yağ miktarını sisteme en verimli şekilde sağlar veya üzerinde depolar.DAHA HAFİF

Hydrospring sağlamış olduğu teknoloji sayesinde klasik atmosferik tip rezervuarlara kıyasla uygulamaya göre 1:10 ile 1:20 arasında ağırlık kazanımı sağlamaktadır. Özellikle mobil araçlarda bu kazanımın değeri çok yüksektir.

DAHA KÜÇÜK
Klasik atmosferik tip rezervuarların sahip olduğu yüksek hacme ihtiyaç duymayan Hydrospring yine uygulamaya göre değişmek kaydıyla  1:10 ile 1:20 arasında hacim kazanımı sağlamaktadır. Sadece rezervuar hacmini küçültmekle kalmayıp emiş hatlarını da yarı yarıya inceltmek mümkündür. İçerisindeki pozitif basınç sayesinde emiş hatlarındaki basınç düşümü derdinden kurtulan sistemde emiş hortumları daha küçük büküm yarıçaplarına sahip ince hortumlar ile değiştirilebilir.

DAHA UCUZ
Sahip olduğu düşük hacim ile yüksek iş yapma potansiyeli Hydrospring’i ekonomik olarak da kazançlı sağlamaktadır. Klasik atmosferik rezervuara sahip bir sistemin yaklaşık bir yağ değişim maliyetinde kendini amorti edebilmektedir. Hatta atmosfere kapalı olan sistem daha az kirliliğe maruz kaldığı için yağ ömrü bir hayli uzamaktadır.

DAHA ÇEVRE DOSTU
Sahip olduğu düşük hacim ile yüksek iş yapma potansiyeli Hydrospring’i çevre dostu bir rezervuar yapmaktadır. 1:20 oranında daha az hidrolik yağın çevreye dökülme ihtimali ve yüksek sızıntı hassasiyeti başta Avrupa birliği regülasyonları olmak üzere bütün dünyada artılar sağlamaktadır. Ayrıca Hydrospring’e sahip bir sistem atmosfere tamamen kapalı olduğu için yağ ömrü 2-3 kat artmaktadır bu da daha az atık yağ demektir.